Termeni și condiții

Bine ai venit în magazinul online EVADEYA.COM

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile noastre înainte de a face o comandă. Folosirea acestui website și plasarea de comenzi online semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile menționate mai jos. Înainte de a face o comandă, dacă aveți vreo nelămurire, vă rugăm să ne contactati în chat direct pe sait sau la urmatoarea adresa de e-mail: info@evadeya.com 

TERMENI ȘI CONDIȚII

     Generalități

1.1. Prezentele clauze sunt valabile pentru afacerile comerciale desfășurate de: EVADEYA SRL, CUI – 49148779 ROONRC.J22/3684/2023 J22/3684/20.11.2023.

Numita in continuare „EVADEYA SRL ” si „Client” si/sau „Utilizator” – persoana fizică care lansează o comandă folosind platforma site-ului evadeya.com sau prin alte modalități menționate în mod expres în cuprinsul prezentului contract și care achiziționează produsele comercializate de EVADEYA .

1.2. Acestea constituie cadrul în care se desfășoară relațiile contractuale între părți, iar clientul a luat cunoștință de ele prin citirea și acceptarea lor la momentul lansării comenzii sau înregistrării ca utilizator pe site-ul evadeya.com.

1.3.Toata corespondenta se poarta prin chat direct pe sait, email dar în cazuri de necesitate și la numarul de telefon. Iata datele de contact:
Email: info@evadeya.com
Telefon: (+40) 748525976 – WatsUp / Vaiber / Telegram

Definiții:

2.1. Următorii termeni vor avea în cuprinsul prezentului contract sensurile mentionate mai jos:

a. SITE / DOMENIU – toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

b. CONȚINUT –  conținutul site-ului, precum și al oricarui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR săi de catre evadeya.com prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum și orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al firmei noastre UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de EVADEYA  într-o anumita perioada;

c. SERVICIU – serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace electronice, dar și prin alte mijloace de comunicare la distanță (de ex. telefonic).

d. UTILIZATOR – Persoana fizica sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între EVADEYA și aceasta;

e. CONT – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restrictionate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

f. CLIENT – Persoana fizică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între EVADEYA și acesta, care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de EVADEYA și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI;

g. CONSUMATOR – orice persoană fizica sau grup de persoane constituite în asociați, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale

h. DOCUMENT – prezentul document intitulat Termeni si Condiții de vanzare-cumpărare;

i. BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către EVADEYA într-o anumită perioadă, fară nici un angajament din partea EVADEYA cu referire la informațiile continute de acesta;

j. TRANZACȚIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultată din vînzarea unui produs / serviciu de către EVADEYA către Client indiferent de modalitatea de livrare;

k. CONTRACT LA DISTANTA – contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre EVADEYA și un client, persoana fizică, în cadrul sistemului de vînzare organizat de EVADEYA, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

     Obiectul contractului

3.1.  Obiectul contractului privește comercializarea produselor EVADEYA, conform ofertei sale comerciale între client și firma EVADEYA SRL.

3.2. Prezentele clauze comerciale sunt aplicabile tuturor operațiunilor de vînzare / cumparare de bunuri încheiate la distanță și realizate prin intermediul modalităților menționate în cuprinsul acestui Document între client și firma noastră.

3.3. Acest Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului / conținutului / serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu a încheiat cu EVADEYA un alt contract distinct, care se va aplica cu prioritate.

3.4. La momentul înregistrării, fiecare Utilizator are obligația de a citi prezentele clauze. Numai persoanele care își dau acordul în mod expres pot dobîndi calitatea de Utilizatori și/sau Clienți ai EVADEYA.

     Condiții generale de folosire a site-ului/serviciului

4.1. Accesul la SERVICIU se face exclusiv prin accesarea site-ului public evadeya.com

4.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitîndu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele clauze, în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

4.3. Prin folosirea siteului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din aceasta activitate. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale sau de orice altă natură produse site-ului, conținutului, serviciului, EVADEYA sau oricărui terț cu care EVADEYA are încheiate contracte, în conformitate cu legislația romana în vigoare.

4.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:

4.4.1. Acestă renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de EVADEYA prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea EVADEYA de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea EVADEYA.

4.4.2 EVADEYA va șterge toate datele care fac referire la acestă din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei parți fătă de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

4.5. Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub formă în care acesta va fi disponibil în acel moment.

4.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 4.4 și/sau 4.5, acesta poate să contacteze EVADEYA, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la EVADEYA destinate acestui scop.

4.7. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derularii unui Contract, sau pînă în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de EVADEYA.

4.8. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de EVADEYA și își revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, EVADEYA va anula comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

4.9. EVADEYA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestui Site, cu sau fără o notificare prealabilă.

4.10. EVADEYA nu este răspunzătoare față de utilizatori sau față de orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.

4.11. EVADEYA poate schimba în orice moment conținutul și conditiile de folosire a Site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin inscriere în acest Site și nu au caracter retroactiv.

4.12. EVADEYA își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciilor oferite, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice parte a conținutului site-ului fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

4.13. EVADEYA își rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislației in vigoare.

     Continutul

5.1. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe site-ul evadeya.com este proprietatea intelectuală a EVADEYA SRL.

5.2. Clientului/Utilizatorului nu ii este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui conținut în orice alt context decît cel original intenționat de EVADEYA, folosirea conținutului sau a oricărei părți din acesta în afara site-ului EVADEYA, îndepartarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al EVADEYA asupra conținutului precum și participarea la transferul, vînzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decat cu acordul expres al EVADEYA.

5.3. Orice continut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului Document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între EVADEYA și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea EVADEYA cu referire la acel conținut.

5.4. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu alte prevederi ale documentului.

5.5. În cazul în care EVADEYA conferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor parți din conținut definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există, și nu reprezintă un angajament contractual din partea EVADEYA pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobîndit de acestă prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea EVADEYA și/sau al unui angajat al EVADEYA care a mijlocit transferul de continut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut.

5.7. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decît cele permise expres prin document sau de Acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul in care acesta există, este interzisă.

     Date de contact

6.1. EVADEYA publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client sau Utilizator.

6.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul permite EVADEYA sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzînd și mijloace electronice.

6.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea EVADEYA de a contacta Utilizatorul sau Clientul.

6.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate EVADEYA se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și EVADEYA, Utilizatorul/Clientul consimțind astfel să primească notificările din partea EVADEYA în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzînd și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

     Politica de vanzare online

7.1. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui sa accepte prevederile documentului.

7.2. Accesul la serviciu este permis oricarui Utilizator.

7.3. Utilizatorul este în intregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la contul său.

7.4. Fiecare Utilizator va sesiza EVADEYA în legatură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării sale. EVADEYA nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către Utilizatori. În cazul în care se constată utilizarea contului unui Utilizator de către alte persoane, EVADEYA își rezervă dreptul să suspende sau să desființeze contul respectiv și să refuze toate încercarile curente sau viitoare de folosire a Bazei de date.

7.5. EVADEYA își rezervă dreptul de a limita accesul Utilizatorului / Clientului la serviciu, în funcție de comportamentul acestuia față de EVADEYA, precum și în situații în care Utilizatorul folosește pe site sau în comunicările cu EVADEYA un limbaj neadecvat ori produce un prejudiciu material sau de imagine EVADEYA sau partenerilor săi.

7.6. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți. În situația în care se descoperă un asemenea fapt, EVADEYA își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul clientului la conținut sau serviciu. De asemenea, în această situație clientul/clienții care folosesc împreună un singur cont nu vor mai putea beneficia de ofertele speciale ale EVADEYA.

7.7. În cazul în care un client a emis o comandă pe care nu a ridicat-o sau a anulat-o, EVADEYA își rezervă dreptul de a bloca contul acelui client, cu o notificare prealabila.

     Produsele comercializate

8.1. Produsele comercializate prin intermediul site-ului EVADEYA sunt produse noi, și în momentul livrarii sunt însotite de factura fiscală, conform legislației în vigoare. Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil.

8.2. Prețurile produselor prezentate NU includ TVA și NU includ cheltuielile de livrare. Costurile de livrare variază în funcție de metoda de plată și/sau țara și localitatea de livrare.

8.3. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel regăsit pe site și stabilit de consilierul clienți EVADEYA în momentul confirmării comenzii ca fiind comanda fermă.

8.4. EVADEYA nu oferă nici o garanție, în afară de cele prevazute de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fara limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor se face pe propriul risc, singura derogare reprezentînd obligația EVADEYA de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat în cuprinsul acestui document.

8.5. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele nu trebuie sa coincida cu cele din imaginile prezentate in orice mod (culoare, accesorii, aspect, finisaj,etc.).

     Valabilitatea prețurilor și a ofertelor speciale/promoționale

9.1. EVADEYA își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Clientului. În cazul în care comanda a fost deja emisă, prețul de achiziție al produselor sau serviciilor nu se poate modifica decît cu acordul ambelor părți.

9.2. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.

9.3. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.

9.4. Promoțiile afișate pe site (reduceri de preț, lichidări de stoc, etc.) se aplică exclusiv online.

9.5. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

9.6. Clientul poate renunta la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract pînă la expedierea comenzii, în cazul dat clientul va notifica EVADEYA despre decizia sa, va completa un formular de retur pemtru ca EVADEYA să poată returna mijloacele bănești Clientului pe card bancar.

9.7. Clientul poate renunta la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare.

         Următoarele reguli stabilesc politica de confidențialitate și securitate a datelor procesate de evadeya.com, în special a datelor cu caracter personal conform Regulamentului European 679/2016 (GDPR). Această politică explică în ce mod utilizăm noi, evadeya.com în calitate de operator, orice tip de informație personală pe care ne-o puteți oferi pe parcursul utilizării site-ului sau plasării unei comenzi online.

Informații personale înseamnă orice tip de informație care va identifica pe dumneavoastră în nume personal (de exemplu numele dumneavoastră, adresa sau e-mailul). Informațiile oferite în momentul în care vă înregistrați sunt folosite pentru a vă permite să aveți acces la anumite părți ale site-ului evadeya.com cum ar fi reutilizarea adreselor deja salvate, posibilitatea de a vedea istoricul comenzilor anterioare, posibilitatea de a primi cupoane promoționale în funcție de comenzile deja efectuate și desigur la eliberarea documentelor fiscale sau de transport în urma vînzării de produse sau servicii.

Colectăm informațiile de la clienți pentru a putea onora comenziile și pentru a servi cît mai bine clienții noștri cu informații complete referitoare la starea comenziilor sau a livrării. Informațiile colectate includ: numele, adresa de livrare, adresa de facturare, numerele de telefon, adresa de e-mail. Informațiile referitoare la cărtile de credit nu vor fi colectate sau salvate de catre site-ul nostru. De asemenea vom avea nevoie de informațiile referitoare la cont (adresa e-mail și parola), pentru ca dumneavoastră să vă puteți accesa ulterior contul creat, parola fiind însă pastrată în mod criptat, fără posibilitate de decriptare.

Cînd vă revizuiți informația personală, noi vă oferim spre utilizare un server cu grad înalt de siguranță. Software-ul acestui server criptează informația pe care o introduceți dumneavoastră, înainte de a ne fi transmisa nouî. În plus, avem proceduri de securitate care acoperă stocarea și divulgarea informațiilor dumneavoastră, pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a acționa în concordanță cu legislația din Romania și Uniunea Europeană referitoare la protejarea datelor cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că, uneori, este posibil să vă cerem să faceți dovada identității dumneavoastră înainte de a vă dezvălui anumite informații personale.

Vă vom informa dacă apar schimbări în politica noastră de confidențialitate care pot afecta modul în care utilizăm informația furnizată de dumneavoastră. Cu toate acestea, noi îi incurajăm pe utilizatori sa fie responsabili în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale și să verifice din cînd în cînd regulile stipulate de această politică, pentru a-și reactualiza preferințele.